Vi är experter på allt som har med bygg att göra

Vi är experter inom bygg och erbjuder flera olika typer av byggrelaterade tjänster. Nedan finner du några exempel på dessa.

img

Husbyggen

Ett av de områden där vi har vår huvudfokus är husbyggen. Vi kan hjälpa dig med byggandet av ditt hus från början till slut. Vi hjälper dig inte heller bara med själva byggandet utan förser dig också med guidning kring hela processen. Detta inkluderar allt från att se till att bygget hålls inom den budget du har att anpassa dig efter till att hjälpa dig med ritningarna.

img

Arkitektur och bygglovsritningar

Behöver du hjälp med arkitektur och bygglovsritningar? Även det är något som vi kan hjälpa dig med. Vi förser dig med erfarna arkitekter som kan göra detaljerade bygglovsritningar åt dig.

img

Totalentreprenad

Vi kan också vara totalentreprenad för ditt byggprojekt. Detta innebär att vi både kan hjälpa dig med planeringen samt utförandet av ditt bygge.

img

Fastighetsutveckling

Även fastighetsutveckling är något som vi kan hjälpa dig med. Det gör vi antingen på egen hand eller i samarbete med någon av våra samarbetspartners.

img

Markarbete

Markarbete är ännu ett exempel på något vi behärskar. Det kan bland mycket annat handla om grävning av olika slag, dränering och schaktning.

img

Sprängning

Också sprängning är något som vi kan hjälpa dig med. Det kan till exempel röra sig om bergsprängningar. Vi utför alltid våra sprängningar på ett säkert och effektivt sätt.