Vi bygger moderna trähus

Trä är ett omtyckt material för husbygge, inte minst bland arkitekter. Materialet är vackert och naturnära. Ett trähus är energieffektivt, hållbart och har en bra inomhusluft. Detta bidrar bland annat till att minska allergier och problem med luftrören, hos dem som vistas i huset. Vi har lång erfarenhet av att bygga vackra och funktionella hus i trämaterial.

Olika typer av material

Det finns många intressanta alternativ när man ska välja material till sitt träbygge.Vilket material som passar bäst, beror på förutsättningarna. Där kommer vi in med råd och kunskap, som gör att du kan fatta det bästa beslutet. Vi bygger mycket med CLT (Cross Laminated Timber som är en byggprodukt i massivt trä som tillverkas av minst tre skikt korsvis limmade enkelskiktskivor. Från och med fem skikt kan CLT även innehålla inre skikt (tvärskikt) utan limmad smalsida. Idag har vi möjlighet att producera CLT med en storlek upp till 2,95 × 16 m. Tjockleken på CLT kan anpassas efter de statiska kraven då består av flera lager. Våra CLT är producerade av gran- eller tallvirke från hållbart skogsbruk.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låt oss prata om ditt nya trähus

Om du vill bygga ett hus i trä har du fattat ett bra beslut. Du kommer att få ett vackert, hållbart och naturnära hus. Dock är det många steg som ska tas innan huset står klart. Många kalkyler ska beräknas och val ska göras. Går du i trähustankar, så kan vi hjälpa dig genom att tillsammans diskutera fram en lösning som är perfekt för dig och dina behov.