På Hansahus är målet att göra dig till världens nöjdaste kund

Genom livet tar vi små och stora beslut. Ett av dessa beslut är att bygga vårt drömhus. Det är inte bara en dröm som vi vill ska infrias, det är också en av de största investeringarna vi gör i livet – en milstolpe som skall förknippas med glädje. Så hur kommer det sig då att de flesta av oss känner frustration och oro över att bygga hus?! På Hansahus är målet att göra dig till världens nöjdaste kund och för att lyckas med det så bygger vi vår arbetsprocess på tillit, där samförstånd och delaktighet från kunden är nyckeln till en bra relation.

Hansahus startades 2018 av två f.d. yrkesmilitärer, Mikael Apelgard och Alf Hellström, med lång erfarenhet inom ledarskap och leverans av storaprojekt. Det innebär att det från början finns tydlig struktur, god planering och effektiva processer för att skapa den kundnöjdhet som vi alltid eftersträvar.

Det är vår övertygelse att hus skall byggas utav glädje, snarare än sten och stockar.